Třeboň

V historické části města najdete rozlehlý areál renesančního zámku, gotického kláštera s děkanským kostelem, soubor renesančních a barokních měšťanských domů na náměstí, renesanční radniční věž a novogotický pivovar.
Počátky města sahají asi do poloviny 12. století, kdy na jedné ze stezek, procházejících širokým pohraničním hvozdem, vznikla malá osada či jen pouhý dvorec. Celé rozlehlé území dostal od krále výsluhou podnikavý Vítek z Prčic, první známý člen později rozvětveného rodu Vítkovců. V polovině 13. století koupili toto území bratři Pelhřim a Ojíř z landštejnské větve Vítkovců. Kolem roku 1300 lze v Třeboni předpokládat městské opevnění, zesílené zvenčí vodním příkopem.
První rybníky založil koncem 15. století Štěpánek Netolický. Na jeho dílo v 16. století navázali rybníkáři Mikuláš Ruthard z Malešova a Jakub Krčín. V 80. letech 16. století (za majitele Viléma z Rožmberka) měl na třeboňském zámku alchymistickou dílnu Edward Kelley. Po smrti svého bratra Viléma do Třeboně přenesl své sídlo rožmberský vladař Petr Vok z Rožmberka, který zde roku 1611 bez dědiců zemřel. Panství připadlo Švamberkům a po bitvě na Bílé hoře císaři. Roku 1660 se dosud eggenbergské panství Třeboň stalo majetkem knížecího rodu Schwarzenbergů, kteří je spravovali až do první pozemkové reformy z roku 1919 (zámek až do roku 1948).  V polovině 19. století učitel Václav Hucek a jeho dcera Berta zde při rašeliništi založili první slatinné lázně v těsné blízkosti Zlaté stoky. Procedury si můžete objednat v Lázních Berta a Aurora, kde je i plavecký bazén.
V Třeboni je nespočet restaurací různého zaměření, dvě Penny, Kaufland a Coop, půjčovna kol a elektrokol.
Dále můžete v Třeboni navštívit komentované prohlídky v pivovaru, Kostel Svatého Jiljí a Panny Marie Královny, Akvárium sladkovodních ryb ve Vratislavském domě, Schwarzenberskou hrobku a zámek, projet se parníkem po rybníku Svět, projet se po Třeboni elektrovláčkem, nebo se zúčastnit komentovaných prohlídek noční Třeboní.

22

Domanín

Obec Domanín  byla zmiňována v r. 1367 během založení augustiniánského kláštera v Třeboni. Patřila k třeboňskému klášteru, a proto historie obce je úzce spjata s historií Třeboně. Za časů Jakuba Krčína, když budoval Svět a Nevděk byl spojen s Opatovickým rybníkem, byla obec z Třeboně přístupná jen po dlouhém dřevěném mostě, který začínal na místě, kde dnes přechází světská hráz v opatovickou. V těchto místech je nyní mostek, který byl postaven po povodních v roce 2002.
Z místní starší dřevěné svatyně pocházel cenný gotický obraz Mistra třeboňského „Kladení Krista Pána do hrobu.“ Originál je uložen v Národní galerii; od roku 1925 stojí v Domaníně na návsi nová kaple sv. Václava s kopií obrazu.
Na návsi stojí několik zachovalých selských stavení z konce 19. století.
K obci Domanín patří hřbitovní kostelík sv. Jiljí u rybníka Svět, který je prvně uváděn 1515. Původní kostelík byl gotický. V letech 1574–1576 byl rozšířen Janem Vlachem. Z té doby zbyly na vnějším zdivu zbytky sgrafit. Kostelík byl původně bez věže, která byla přistavěna v r. 1776 v barokním stylu. Z vnitřní nástěnné výzdoby je nejvýznamnější freska z r.1588 od T. Tesla, zpodobňující dominátora Viléma z Rožmberka s jeho dvěma manželkami. V letech 1784–1876 byl používán jako hrobka pro Schwarzenberskou rodinu. Na hřbitově se nachází hrob cestovatele Hanzelky.
Novým místem pro pochovávání zesnulých členů šlechtického rodu se stala Schwarzenberská hrobka Božského vykupitele. Byla postavena v novogotickém slohu za pouhé 2 roky v letech 1875–1877 pod vedením autora Damitia Devoratzkého a nejen díky založení na mokrém podloží je technickým unikátem.
V Domaníně pořídíte základní nákup, v obci je obchod se smíšeným zbožím Coop Jednota, pro občerstvení můžete využít Jihočeskou hospůdku a Domanínskou hospodu.

Podívejte se na krásy Třeboňska

Tipy na výlet na Třeboňsku

Úzkokolejné parní vlaky v Jindřichově Hradci , Zámek a hrad v Jindřichově Hradci, Noční prohlídky s bílou paní v Jindřichově Hradci, Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci, Červené blato – naučná stezka v přírodní rezervaci, Klášterní muzeum Borovany,  Lanový park ve Slověnicích, Park exotických zvířat Dvorec u Borovan,  Vesnické muzeum Kojákovice, Zámek Stráž nad Nežárkou, Zámek Hluboká nad Vltavou, ZOO Hluboká nad Vltavou, Zámek Český Krumlov, Otáčivé hlediště v Českém Krumlově a další.